Op onze school bieden we al vanaf jonge leeftijd godsdienst- of HVO-lessen aan. Ouders kunnen zelf een keuze maken of hun kind hier wel of niet aan deelneemt. In de filmpjes meer informatie hierover.
 

GVO 


-
HVO