Overige informatie


Praktische informatie
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Socials
GGD
Belangrijke contactgegevens
 

Belangrijke contactgegevens


School OBS 't Spectrum Bestuur Onderwijsstichting Arcade
Adres Herderstasje 56, 7772 LD Hardenberg Post adres Postbus 277, 7770 AG Hardenberg
Tel. 0523-260181 Adres Vechtstraat 5B, 7772 AX Hardenberg
Mail directie@spectrum-hardenberg.nl Tel. 0523-624330
Website www.spectrum-hardenberg.nl Mail info@onderwijsstichtingarcade.nl
Vertrouwenspersoon Website www.onderwijsstichtingarcade.nl
Mevr. Godelein Wegter Landelijke klachtencommissie
Tel. 06-52106612 Adres Postbus 85191, 3508 AD Utrecht
Mail contact@godelein.nl Website  www.onderwijsgeschillen.nl
SWV PO Veld Vaart & Vecht  
Adres Postbus 277, 7770 AG Hardenberg
Website www.veldvaartenvecht.nl

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld kunt u contact opnemen met:
 
Inspectie Meldpunt Vertrouwensinspecteurs
T: 0900 – 111 3 111
W: www.onderwijsinspectie.nl