Overige informatie


Praktische informatie
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Socials
GGD
Belangrijke contactgegevens
 

GGD


Informatie over de GGD op het basisonderwijs                                                                
De Jeugdgezondheidszorg van GGD IJsselland ( 0-18 jaar) doet op de basisschoolleeftijd gezondheidsonderzoeken als kinderen 5-6 jaar (ongeveer groep 2) en 10-11 jaar (groep 7) oud zijn. Daarnaast komen we in groep 8 een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Naast deze reguliere gezondheidsonderzoeken kunt u ook met vragen over de ontwikkeling of opvoeding van uw kind bij ons terecht. Elke school heeft een vaste jeugdverpleegkundige als contactpersoon. U kunt haar benaderen als u vragen heeft. En als u al bekend bent met een collega van haar, dan zet ze uw vraag naar haar door. Voor onze school is de vervangster van Sandra van Niejenhuis genaamd Irene Vos de contactpersoon.
 
Irene Vos, Jeugdverpleegkundige
i.vos@ggdijsselland.nl
0621351215
Werkdagen: dinsdag, woensdag en donderdag
Algemene nummer van de jeugdgezondheidszorg tijdens kantoordagen: 088-4430702
 
Daarnaast heeft de jeugdverpleegkundige regelmatig contact met de IB’er  van uw school. Ook is het mogelijk dat zij aansluit bij een overleg op school over uw kind, nadat u daarvoor toestemming hebt gegeven. 
 
 
Gezondheidsonderzoeken in de basisschoolperiode
Leeftijd van 5 of 6 jaar
Als kinderen 5 of 6 jaar oud zijn dan doen we het gezondheidsonderzoek in twee delen:  
Leeftijd van 10 of 11 jaar
Als kinderen 10 of 11 jaar oud zijn komt onze doktersassistente op school om de lengte en het gewicht van kinderen te meten. De ouder vult thuis van tevoren een vragenlijst in via het online ouderportaal Mijn Kinddossier en kan daarin ook zelf vragen in stellen. Bijvoorbeeld over groei, ontwikkeling, gedrag en opvoeding. Na afloop ontvangt de ouder bericht via e-mail dat de resultaten van het onderzoek klaarstaan in Mijn Kinddossier.
 
Voorlichting in groep 8
Als kinderen in groep 8 zitten komen we een keer op school om voorlichting te geven over een gezonde leefstijl. Als school kies je, in overleg met onze jeugdverpleegkundige, uit drie thema's: De voorlichting duurt 50 minuten en heeft een interactieve werkvorm. De leerkracht is bij deze voorlichting aanwezig. Onze doktersassistente maakt tijdens de voorlichting gebruik van het digibord. Na afloop nemen de leerlingen een werkblad en informatie voor hun ouder(s) mee naar huis.