Overige informatie


Praktische informatie
Aanmelden
Pauze en eten
Traktaties
Verkeersveiligheid
Autovervoer
Schoolreis en schoolkamp
Duurzaamheid
Socials
GGD
Belangrijke contactgegevens
 

Schoolreis en schoolkamp


Schoolreis en schoolkamp
Ieder jaar gaan we met de kinderen van groep 7/8 op schoolkamp. De overige groepen gaan op schoolreis. Te zijner tijd ontvangt u hier informatie over.