Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren en rooster
Onderwijstijd
 

Ontwikkeling personeel


't Spectrum

Het team is continu in ontwikkeling. Op dit moment staat deze ontwikkeling in het teken van het implementeren van het ervaringsgericht werken en het werken met talenten van kinderen. Tweemonds helpt ons bij het opzetten van het ervaringsgericht onderwijs. Binnen het ervaringsgericht onderwijs wordt thematisch gewerkt. Om het thematisch werken goed weg te zetten maken we gebruik van OA2SE, onder begeleiding van Cedin. Daarnaast worden we geschoold in het voeren van kindgesprekken op het gebied van talenten. Deze cursus heet 'Kindertalentenfluisteraar'. 
 

Arcade

Arcade werkt vanuit de overtuiging dat goed onderwijs alleen gerealiseerd kan worden als alle facetten aansluiten bij het volop in ontwikkeling zijnde onderwijs. Goed opgeleid, enthousiast en toekomstgericht personeel is hierbij essentieel om de kinderen naar de toekomst te kunnen begeleiden. Ieder personeelslid werkt en ontplooit zich vanuit zijn/haar talenten en blijft zich ontwikkelen. Arcade heeft hiervoor een bovenschools aanbod ontwikkeld ‘Arcade Academie’, dat een divers scholingsaanbod biedt. Leerkrachten kunnen, in overleg met de directie, kiezen welke scholing ze willen volgen.