Zicht op de kwaliteit van ons onderwijs


Ervaringsgericht onderwijs
Doelen en resultaten van ons onderwijs
Zicht op sociale ontwikkeling
Ontwikkeling personeel
Burgerschap
Keuzes n.a.v. onderwijsbehoeften van de leerlingpopulatie, omgevingsfactoren en
Lesuren en rooster
Onderwijstijd
 

Zicht op sociale ontwikkeling


't Spectrum

Verbondenheid 
Op school stimuleren we kinderen tot activiteiten waarbij de verbondenheid met zichzelf, met elkaar en hun omgeving een rol spelen. Mensen die zich verbonden voelen met anderen en hun omgeving zullen hier zorg voor willen dragen en er trots op zijn. Dit wordt vooral zichtbaar in het vieren met elkaar, het gebruik van symbolen, het vertellen van inspirerende verhalen en het samenwerkend leren. Leren is op ‘t Spectrum is een sociaal gebeuren. We stimuleren kinderen elkaar te motiveren en te helpen, zich te ontwikkelen op sociaal gebied met hulp van elkaar en te leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en de ander.


Arcade

Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Wat verstaan scholen onder sociale opbrengsten?
Kinderen leren en ontwikkelen schoolcompetenties die nodig zijn om in allerlei situaties op een goede manier met anderen om te gaan en bij te dragen aan de samenleving. Dit zijn vaardigheden zoals samenwerken, conflicten oplossen en zelfredzaamheid. Sociale competenties dragen daarmee bij aan een positief en sociaal veilig klimaat op school, het verbeteren van de leerprestaties en de ontwikkeling van burgerschap.